หนังสือทั่วไป
47 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
    ประกอบนิทรรศการพิเศษ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ-
Note: ประกอบนิทรรศการพิเศษ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ-
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ข) 91 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 30 ซม.
    กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมศิลปากร ปีที่ 85 พ.ศ. 2539
Note: กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมศิลปากร ปีที่ 85 พ.ศ. 2539
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
    จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ 88 ปี วันที่ 27 มีนาคม 2542
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ 88 ปี วันที่ 27 มีนาคม 2542
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ 89 ปี วันที่ 27 มีนาคม 2543
Note: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ 89 ปี วันที่ 27 มีนาคม 2543
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
172 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
172 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.