เรื่องสั้น
283 หน้า
นวนิยาย
252 หน้า
หนังสือทั่วไป
114 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
112 หน้า
เรื่องสั้น
130 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
320 หน้า
นวนิยาย
310 หน้า ; 21 ซม.
    นวนิยายรางวัลซีไรต์ พุทธศักราช 2522
Note: นวนิยายรางวัลซีไรต์ พุทธศักราช 2522
นวนิยาย
286 หน้า ; 21 ซม.
    นวนิยายรางวัลซีไรต์ พุทธศักราช 2522
Note: นวนิยายรางวัลซีไรต์ พุทธศักราช 2522
นวนิยาย
166 หน้า
นวนิยาย
208 หน้า
เรื่องสั้น
117 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
239 หน้า