หนังสือทั่วไป
1,168 หน้า ; 22 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ภาคหนึ่ง ศรัทธาที่อ่อนแอ
  • ภาคสอง เดินทัพทางไกล สู่ความยิ่งใหญ่ในพรรค
  • ภาคสาม สร้างฐานอำนาจ
  • ภาคสี่ พิชิตแผ่นดินจีน
  • ภาคห้า ล่าฝันขึ้นสู่ความเป็นมหาอำนาจ
  • ภาคหก ความพยาบาทที่ขมขื่น