วิทยานิพนธ์
(ญ), 109 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยนิพนธ์(ศน.ม)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2545
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยนิพนธ์(ศน.ม)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2545
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.