นวนิยาย
367 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
239 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    รวมเรื่องสั้นคดี พุ่มรัก พานสิงห์ ชุดที่ 1 เวอร์ชั่น 2
Note: รวมเรื่องสั้นคดี พุ่มรัก พานสิงห์ ชุดที่ 1 เวอร์ชั่น 2
นวนิยาย
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    รวมบทความเสริมกำลังใจ
Note: รวมบทความเสริมกำลังใจ
นวนิยาย
304 หน้า : ภาพประกอบ
    นวนิยายรางวัลซีไรต์ 2540
Note: นวนิยายรางวัลซีไรต์ 2540
นวนิยาย
333 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
    นวนิยายรางวัลซีไรต์ 2540
นวนิยายรางวัลซีไรต์ 2540

ปีกแดง / 2545

นวนิยาย
473, [7] หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
199 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
123 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
เรื่องสั้น
144 หน้า
เรื่องสั้น
352หน้า ภาพประกอบ
    รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์)ปี 2542 หนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่เด็กและเยาวชนควรอ่านจาก สกว.
Note: รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์)ปี 2542 หนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่เด็กและเยาวชนควรอ่านจาก สกว.
เรื่องสั้น
127 หน้า : ภาพประกอบสี