ดุษฎีนิพนธ์
ก-ฎ, 135 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสือทั่วไป
177 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  ชุดธรรมะวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 12
Note: ชุดธรรมะวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 12
TOC:
 • บทที่ 1 มิติซ้อนมิติ
 • บทที่ 2 ทิพยจักษุ
 • บทที่ 3 ยักษ์
 • บทที่ 4 คนธรรพ์
 • บทที่ 5 กุมภัณฑ์
 • บทที่ 6 นาค
 • บทที่ 7 ครุฑ
 • บทที่ 8 วิทยาธร
 • บทที่ 9 ชาวลับแล
 • บทที่ 10 พระบังบด
หนังสือทั่วไป
(14), 189 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
155 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  ชุดธรรมะวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 9
Note: ชุดธรรมะวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 9
TOC:
 • บทที่ 1 ประเภทของฤทธิ์
 • บทที่ 2 การสำเนามวลสาร
 • บทที่ 3 การขยายขอบเขตของการมองเห็น
 • บทที่ 4 การกำบังการมองเห็น
 • บทที่ 5 การเปลี่ยนสภาพมวลสาร
 • บทที่ 6 การลอยตัว
 • บทที่ 7 การยืด/ย่นระยะทาง
 • บทที่ 8 การข้ามมิติที่สูงขึ้น