นวนิยาย
339 หน้า ; 18 ซม.
นวนิยาย
235 หน้า ; 18 ซม.