กระบวนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = The Processes of Development Plan Preparation : A Case Study of Tambon Phak Waen Administration Organization,Changhan District,Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
จิตติมา ยมรัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.12 จ425ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 131 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.