การศึกษาเชิงวิเคราะห์การดำรงชีวิตแบบบัณฑิตในคำสอนของพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Wise Livelihood According to Buddhist Principles /

ผู้แต่ง
พระบุญช่วย จนฺทสาโร (หอมไลย์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 บ423ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช), 109 หน้า ; 30 ซม.