การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = THE PARTICIPATION OF PEOPLE IN LOCAL DEVELOPMENT : A CASE STUDY OF PAKNAKHON TAMBON ADMINISTRATION ORGANIZATION, MUEANG DISTRICT, NAKHONSITHAMMARAT PROVINCE

ผู้แต่ง
โสมพรรณ คงประพันธ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ส989ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
113 หน้า ; 30 ซม.