ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย PEOPLE'S OPINION TOWARDS THE IMPLIMENTATION OF TAMBON NONGBUA SUBDISTRICT ADMINISTRAITON, ORGANIZATIN PHURUA DISTRICT, LOEI PROVINCE

ผู้แต่ง
ชัชฎาพร ทองปั้น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.84 ช354ค 2551 2551
พิมพ์ลักษณ์
2551
Physical description
(ก-ฏ) 136 หน้า