ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการรับบริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ : ศึกาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย AN EXPECTATION OF PEOPLE UPON PUBLIC SAFETY SERVICE : A CASE STUDY OF CHIANG KHAN SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, CHIANG KHAN DISTRICT, LOEI PROVINCE

ผู้แต่ง
สุวัจชัย ศรีสวัสดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658.26 ส876 ค 2551 2551
พิมพ์ลักษณ์
2551
Physical description
(ก-ซ)91 หน้า