สภาพการปฏิบัติงานของนักวิชาการวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ THE WORKING CONDITION OF CULTURAL CULTURE IN THE CULTURE OFFICE, CHIANG MAI PROVINCE

ผู้แต่ง
สุพจน์ วิโรจน์รัตโนดม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
306.6 ส826ส 2551 2551
พิมพ์ลักษณ์
2551
Physical description
(ก-ช)91 หน้า