ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนภูหลวงวิทยา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย THE FACTORS EFFECTING RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL AND COMMUNITY : A CASE STUDY OF PHULUANGWITTAYA SCHOOL, PHULUANG DISTRICT, LOEI PROVINCE

ผู้แต่ง
วิรัตดา ศรีวงษา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.19 ว691ป 2551 2551
พิมพ์ลักษณ์
2551
Physical description
(ก-ฎ)100 หน้า