การศึกษาเชิงวิเคราะห์จริยธรรมในมโหสถชาดก AN ANALYTICAL STUDY OF EHTICS IN THE MAHOSATHA JATAKA

ผู้แต่ง
แหวน น้อยคูณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.315 ห852ก 2551 2551
พิมพ์ลักษณ์
2551
Physical description
(ก-ฉ)135 หน้า