แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ และทฤษฎีระบบราชการ /

ผู้แต่ง
วิเชียร วิทยอุดม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
352 ว559น 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 2551
Physical description
131 หน้า