6 ทศวรรษแห่งการสร้างสรรค์ ใต้ร่มพระบารมี : ผลงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และมัณฑนศิลป์ ในกรมศิลปากร (พ.ศ.2489-2549) /

Corporate Author
บุษกร ลิมจิตติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
720.9593 ห111 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร, 2549
Physical description
200 หน้า : ภาพประกอบสี