การนำพละ 5 มาส่งเสริมการเล่นกีฬาของเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านพฤกษา 3 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548 = The Application of Bala 5 in Supporting games playing of Young People in Pruksa Village3, Bangbouthong District, Nonthaburee Province, 2548 B.E. (2005) /

ผู้แต่ง
มนูญ จันทร์แก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3144 ม175ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
70 หน้า ; 30 ซม.