กายคตาสติ : พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอน กายคตาสติ /

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6