วารสารสังคมวิทยา มานุษยวิทยา /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ที.คิว.พี., 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1