วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับ ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมุมมองภาษาศาสตร์ /

ผู้แต่ง
พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
070.175 พ667ว 2554
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
209 หน้า