78 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2477-2555) : มองธรรมศาสตร์ผ่านเอกสารจดหมายเหตุ /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
378.05 จ-
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
200 หน้า : ภาพประกอบสี