การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี People's Participation in Drawing up Development Plans of Tambon Nadi, Na Yia District, Ubon Ratchathani Province

ผู้แต่ง
รติยาพร หมายดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
323.04 ร135ก 2553 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ)157 หน้า