การปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Sangghagavattu Principle in Self-Performance of High School Students, Kalayaneeithammarat School, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
กัญญาวีร์ ละอองแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ก383ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ถ), 135 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.