การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = An Application of Sufficiency Economy of Operation of Tambon Administration Organizations in Chumphae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
มนตรี สงพัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.8 ม151ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ท) 172 หน้า ; 30 ซม.