การนำจริยธรรมมาใช้ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย = Application of Ethics in Upgrading Community Development of Nonghin District Loei Province /

ผู้แต่ง
จริยา คงใหญ่
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3103 จ167ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 141 หน้า ; 30 ซม.