การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = People's Participation in the Operation of Thung Hua Sub-District Administrative Organization, Wang Nuea District, Lam Pang Province /

ผู้แต่ง
วราลักษณ์ วิไลย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.042 ว323ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ณ), 227 หน้า ; 30 ซม.