กระบวนการบริหารของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตขอนแก่น = The Administrative Process of Aid Office for War Veterans in Khon Kaen Areas /

ผู้แต่ง
พิชัย สุดตาจันทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 356.6 พ642ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 192 หน้า ; 30 ซม.