การบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย = Administration Village and Urban Community Fund in Phuri District, Loei Province /

ผู้แต่ง
เสด็จ ศรีบุรินทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.33 ส-ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 108 หน้า ; 30 ซม.