เก่า-ใหม่ วิถีไทยและรสนิยม

Corporate Author
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
070.175 อ187ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
269 หน้า : ภาพประกอบสี