การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน = Logistics and Supply Chain Management /

ผู้แต่ง
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3