คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษ ขั้น 2 = Essentials of Writing II /

ผู้แต่ง
เศรษฐวิทย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1