6974 ห้องผีสิง /

ผู้แต่ง
กฤษณา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ก282ห 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นานาบุ๊ค, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
215 หน้า