การบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอน้ำพอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 = PARTICIPATION ADMINISTRATION OF TEACHERS IN BASIC EDUCATIN INSTITUTIONS, MAN PHONG DISTRICT, UNDER KHON KAEN PRIMARY EDUCATIONAL AREA 4 /

ผู้แต่ง
สรสิช จิรนิธิภัทร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.19 ส-ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 126 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.