แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดยโสธร = Motivation In Duty Performance Of The Officials Of Bank Of Agriculture And Agricultural Cooperatives, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
กรวรรณ รุ่มสวย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 332.31 ก182ร 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 117 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.