การจัดการความรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชื่นชม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 = Knowledge Management of Teachers in Primary School, Cuuenchom District, Mahasarakham Primary Educatin Service Area 3 /

ผู้แต่ง
ธวัชชัย โสมาสวน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.14 ธ394ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 103 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.