การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่น:ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย = PEOPLE'S PARTICIPATION IN LOCAL ADMINISTRATION : A CASE STUDY OF SRISONGKRAM TAMBON ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, WANGSAPHUNG DISTRICT, LOEI PROVINCE /

ผู้แต่ง
เทอดศักดิ์ ดอกไม้
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 ท668ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฐ), 114 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.