สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น = Conditions and Problems in Managing Early Childhood Education for Babysitters of Chold Care Center Under Local Administration Organization Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
จิรพัฒน์ พาณิชย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 จ-ส 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต), 137 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.