การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนพัมนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Citizens' Participation in Making a Three-Years Development Plan of Tambol Ban Khae Administration Organization, Phuk Hai District, Phra Nakhon si Ayutthaya Province /

ผู้แต่ง
นิตยา วุฒิ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 น577ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฏ), 107 หน้า ; 30 ซม.