การกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเลย = The Election Law Violation of Candidates and Voters : A Case Study of Lord Mayor and Members of Muang Loei Municipality Council /

ผู้แต่ง
สมศักดิ์ กระทู้
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 324.6 ส282ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 108 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.