แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น = Motivation in Duty Performance of Investigating Police Officers, Khon Kaen Police Station. /

ผู้แต่ง
แสงศิลป์ โนนม่วง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1