การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 = Conflict Management of Basic Educational Administrator under Khon Kaen Educational Service Area 3 /

ผู้แต่ง
ลัดดา ผาพันธ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.207 ล238ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 108 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.