การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา = Students' living a Life according to Sufficiency Economy Principle, Mahamakut Buddhist University : Lan Na Campus /

ผู้แต่ง
อรวรรณ์ จันทร์คำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 อ372ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 164 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.