การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10 = Academic Administration of Administrators in Ecclesiastical Schools Under National Office of Buddhism 10 /

ผู้แต่ง
พระชนะ ชยธมฺโม (ชนะชัย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ช141ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 145 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.