การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 = Promoting Leaner-Centered Learning System of Primary School under Supervision of Buriram Primary Educational Service Office Area 1 /

ผู้แต่ง
พระสมเกียรติ สนโสม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.1 ส-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 127 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.