การเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 = Learner-Centered Learning System of Primary Schoo; under Supervision of Buriram Primary Educational Service Office Area 3 /

ผู้แต่ง
พระเสมียน นาคินชาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 373.1 ส-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 126 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.