การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกามัธยมศึกษา เขต 32 = Fostering Laerning of Teachers in Basic Educational Institutes under Supervision of Buriram Secondary Educational Service Office Area 32

ผู้แต่ง
พิมล มีอ่อง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.102 พ724ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 106 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.