ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน้ำสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 = The teachers' satisfaction towards the administration of administrators under supervision of Muangngamnamsak quality education, Loei primary, educational service area office 3

ผู้แต่ง
สมบัติ แลบัว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส254ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 124 หน้า ; 30 ซม.