การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ = School Curriculum Administration of Basic Education Institutes under Chaiyaphum Provincial Administration Organization

ผู้แต่ง
รังสันต์ โยศรีคุณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ร-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 128 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.