การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 = Conflict Management of Executives From Basic Educational Institues under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 2

ผู้แต่ง
อริศรา โยศรีคุณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 อ-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 118 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.